Solucions

FARELL INSTRUMENTS és una empresa especialitzada en el disseny i la fabricació d'equips de telecontrol i telemetria via ràdio. Des d'un inici l'empresa ha estat un referent al sector, focalitzant-se en el desenvolupament de sistemes innovadors i originals per poder aportar al mercat una completa gamma de solucions en diferents àmbits.

Ser dissenyadors de tots els equips i processos productius ens permet poder evolucionar constantment i de forma flexible a les demandes del mercat. 

Com a especialistes en telecomunicacions, a la gamma la transmissió de dades, desenvolupem ràdio mòdems industrials per a multitud de funcions. Aquests equips permeten donar solucions per a qualsevol tipus de xarxa, sigui quina sigui l'arquitectura i la mida. De la mateixa manera, els sistemes dissenyats són capaços d’integrar-se amb qualsevol protocol estàndard o específic.

Partint de l'electrònica de telecomunicacions, l'empresa ha focalitzat els seus esforços també per fer sistemes específics per al sector de l'aigua. L'excel·lència i originalitat dels equips fabricats ens permeten donar solucions noves als sistemes de reg, cobrint les necessitats dels nostres clients en la modernització agrícola actual.

De la mateixa manera, estem especialitzats en donar solucions a les administracions i empreses capdavanteres en la distribució i proveïment d'aigua, per a una gestió més eficient.