SISTEMES DE REG

Partint de l'experiència en electrònica i telecomunicacions, FARELL INSTRUMENTS dissenya sistemes de reg capaços de donar solució als agricultors, en la pretensió de gestionar i accedir a tota la informació per a un reg més eficient, estable i amb un mínim manteniment.

L'agricultura ha experimentat molts canvis en les últimes dècades, a causa d'una eficiència més gran en el consum d'aigua i una aplicació de reg més d'acord amb les necessitats dels agricultors. L'aposta per la tecnologia com a part de la modernització dels regs agrícoles ha estat clau en aquesta evolució.

L'objectiu és que les solucions aportades siguin obertes i senzilles, però robustes i fiables, ja que els projectes i les inversions agrícoles han de ser duradores durant dècades. Per això també és important que les millores tecnològiques que sorgeixen s'integrin a les solucions existents, sense incompatibilitats, ni necessitats de canvis. És per això que FARELL INSTRUMENTS participa en tot el procés de desenvolupament i producció de l'electrònica de telecomunicacions dels sistemes.

La multitud de necessitats al sector agrícola ha obligat l'empresa a oferir solucions adaptades a les diferents casuístiques que tenen les administracions, comunitats de regants i agricultors. Des de sistemes d’obertura de vàlvules a sistemes integrals de gestió, o programadors de reg adaptats a les necessitats de cada cultiu.

Productes