TAF+

Telecomandament de llarg abast

El telecomandament TAF envia els canvis d'estat de contactes elèctrics (alarmes i ordres remotes) via ràdio, a llarga distància (fins a 30 km) i amb gran robustesa davant d'interferències.
Sistema punt a punt amb emissor i receptor de 2 a 8 canals.

Farell-0057.jpg
TAF-Digital-2.jpg
TAF-Digital-4.jpg
TAF-Digital-3.jpg

CARACTERÍSTIQUES

Alimentació a piles
Emissor a 12 Vcc o piles (8 piles alcalines de 1,5 V). Autonomia de les piles superior a 2 anys. Receptor amb indicador de pila baixa a emissor (1 mes d'antelació).

Mode bombament amb doble tarifa
Funcionalitat específica per al control de bombaments. Gestiona tarifa simple o doble (estalvi energètic).

Facilitat d’instal·lació
Apte per a no especialistes. Indicació de nivell de senyal de ràdio per a orientació de l’antena. Subministrable amb tots els accessoris: antena, boies, etc. Sense programació. "Instal·lar i funcionar"

Robust
Caixa IP-65. Refresc automàtic de sortides cada 5 minuts. Identificació codificada contra interferències (65.000 codis). Immunitat electromagnètica.

APLICACIONS

· Automatitzacions industrials
· Control de bombaments
· Seguretat i alarmes
· Supervisió remota
· Control remot
· Control de regPRESTACIONS CLAU

· Telecomandament de 2 a 8 canals
· Emissor, receptor
· Emissor a piles (autonomia > 2 anys)
· Doble/simple tarifa per a bombaments
· Bandes VHF i UHF, amb llicència o sense
· Llarg abast: fins a 30 Km
· Caixa IP-65

documentos