WAVEJOKER

Sistema de telecontrol per a xarxes d’aigua

Sistema de telecontrol per a xarxes d'aigua, com ara dipòsits, bombaments o xarxes de distribució. El sistema permet els modes d'operació autònom i centralitzat basats en unitats WAVEJOKER i altres equips (PLC, equips de mesura específics, etc.).

Integrable a qualsevol instal·lació de telecontrol o sistema SCADA.

WAVEJOKER
WaveJOKER-1.jpg
WaveJOKER-2.jpg
WaveJOKER-3.jpg

CARACTERÍSTIQUES

Banda lliure o amb llicència. Llarg abast
Disponible en bandes VHF i UHF, amb llicència o banda lliure.

Equips de fàcil instal·lació i configuració
Fàcil instal·lació sense programació. Configuració mitjançant el visualitzador de la pròpia unitat. Inclou funcions test i mesures de qualitat per a enllaços ràdio. 

Baix consum
Les unitats tenen un consum extremadament baix, fins i tot comptant amb la alimentació de sensors analògics i l’opció de repetició ràdio activada. Autonomia de les piles superior a 3 anys.

Alt rang de temperatures
Els equips disposen d'un marge ampli de temperatura de treball: -25ºC a +65ºC.

Versatilitat
Els equips tenen moltes aplicacions i funcions (bombeig, dipòsit, repetidor, …). Poden ser configurats al camp, ampliant fins al nombre de senyals necessari.

APLICACIONS

· Telecontrol de xarxes d’aigua potable
· Telecontrol de xarxes de depuració
· Telecontrol industrial
· Embassaments
· Control autònom de bombament a dipòsit
· Control remot
· Integració canalització a sistemes de regPRESTACIONS CLAU

· Bandes VHF i UHF fins a 950 MHz
· Bandes lliures o llicenciades
· Fins a 22 entrades digitals
· Fins a 6 entrades analògiques
· Fins a 4 sortides analògiques aïllades
· Funció bombament
· Emissor a piles (autonomia > 3 anys)
· Grandària optimitzada
· Configuració intuïtiva per programari
· Ampli rang de temperatura. (-30oC a 65oC)
· MODBUS nadiu integrat

documentos