UMF-100

Mòdul universal multi-funció

L'UMF-100 ofereix una combinació estudiada d'entrades i sortides analògiques i digitals. Això, unit a les múltiples maneres de funcionament, permet el seu ús com a mòdul universal en gran varietat d'aplicacions.

Els modes de funcionament bàsic són:                                              

· Esclau ModBus
· Mode Autònom (via ràdio i/o via cable)
· Front-End
· Convertidor RS-232/RS-485 intel·ligent
· Replicador, multiplicador i aïllador de senyals

UMF-100
UMF-100-4.jpg
UMF-100-3.jpg
UMF-100-2.jpg
UMF-100-5.jpg

CARACTERÍSTIQUES

Compatibilitat
L'UMF-100 és compatible amb autòmats (PLC'S) i SCADA'S de qualsevol fabricant amb protocol ModBus RTU. Altres protocols disponibles sota demanda.

Comunicació mitjançant canal ràdio
En configuracions amb enllaç ràdio és summament flexible, i s'adapta a ràdio mòdems de petita, mitjana i llarga distància. Admet repetidors Store&Forward i Back to Back.

Màxima fiabilitat en entorns exigents
Cos robust, E/S aïllades, filtrades i equalitzades. Fabricat sota estàndards ISO 9001 i amb la qualitat FARELL INSTRUMENTS.

Baix consum i ampli marge d’alimentació
El consum és independent de l'alimentació utilitzada, el rang del qual va de 10,5 Vcc a 28 Vcc.

Facilitat d’instal·lació
Només requereix parametrització mitjançant programari gràfic intuïtiu UMF Suite, que incorpora funcions de Test. Muntatge amb rail-DIN.

Funcions addicionals
Incorpora mesura de temperatura ambient, mesura de la tensió d'alimentació, convertidor intel·ligent RS-232/RS485 i comptadors de 8 dígits associats a les entrades digitals.

APLICACIONS

· Transmissió de senyals
· Control de maquinària
· Control de processos
· Distribució elèctrica
· Distribució d’aigua
· Medi ambient
· HidrocarbursPRESTACIONS CLAU

· 5 entrades digitals aïllades
· 5 sortides digitals per contacte aïllades
· 2 entrades analògiques 12 bits aïllades
· 2 sortides analògiques 12 bits
· E/S distribuïdes via ràdio o cable
· Ports RS-485 i RS-232
· Alta velocitat de port (fins a 115.200 bps)
· Grandària optimitzada
· Configuració intuïtiva per programari
· Ampli rang de temperatura. (-30oC a 65oC)

documentos